11 มิถุนายน 2562 เร่งปราบปลาซัคเกอร์ระบาดหนักหนองน้ำสาธารณะ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_414839/

ที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดขอนแก่น และนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นานอำเภอเมืองขอนแก่น ได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการปราบปลาซัคเกอร์ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ภายในบึงทุ่งสร้างจำนวนมาก ขณะที่บางส่วนได้เน่าตายเกลื่อนส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ สร้างความเดือดร้อนกับผู้ที่มาพักผ่อนและออกกำลังกายในสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างเป็นอย่างมาก โดยในการเปิดปฏิบัติการดังกล่าวนั้น เป็นการให้คนในชุมชนได้ช่วยกันจับปลาซัคเกอร์ภายในบึงทุ่งสร้าง เพื่อนำมาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 3 บาท ซึ่งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงชาวบ้านสามารถช่วยกันจับมากได้ถึงกว่า 200 กิโลกรัม ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าจากปัญหาปลาซัคเกอร์ที่แพร่กระจายอยู่ในบึงทุ่งสร้างจำนวนมาก จนทำให้ปลาท้องถิ่นที่อยู่ในบึงทุ่งสร้างเหลือน้อยลง ส่งผลกระทบในระบบนิเวศน์ธรรมชาติ พร้อมทั้งมีซากปลาซัคเกอร์ตายเกลื่อนริมบึงส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ ทางจังหวัด ได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดขอนแก่น ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน